มีข้อผิดพลาด
 • คุณไม่มีสิทธิในการดูข้อมูลในส่วนนี้
 • สนง.สถิติจังหวัดเชียงรายสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

  สนง.สถิติจังหวัดเชียงรายสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมจ

 • เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

 • ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4ม.ค.62

  ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน