สนง.สถิติจังหวัดเชียงรายสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมและสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านรวมใจ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

65217264 2116168638492055_640000717523779584_n

65036856 2116168448492074_5518053306204684288_n

65008116 2116168335158752_2579802476056150016_n64957352 2116168288492090_6828101031079968768_n64913024 2116168271825425_4799738313919430656_n