สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562

 

วันที่ 23 ส.ค.62 เวลา 07.30 น.นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมจัด สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมฯ ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย จ.เชียงราย

 62__0019

 62__0004

 62__0014

29129

 62__0002