ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 " Sports Fof All 4.0" ณ ลานศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย13-1

13-2

13-3

13-4