กิจกรรมการพบปะประชาชน(จังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่)

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะประชาชน (จังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์รังสรรค์ บ้านสามัคคี หมู่ที่ 16 ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

25-1

25-2

25-3

25-4

25-5