• ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูก

  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วค

ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา วันที่ 5 ธันวาคม 2562

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562

5-12.1

5-12.2

5-12.3

5-12.4