เนื้อหา

อบรมประชาชนโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ แก่ประชาชนอำเภอพาน  ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม กศน.เจริญเมือง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 38716380 1832587173489267_7832814351152054272_n

38661764 1832586556822662_2491634803288309760_n38668204 1832586446822673_7443141554752978944_n38670065 1832584630156188_2121015710174937088_n38733839 1832586866822631_445689280291930112_n38734788 1832585340156117_2821044681628975104_n38784230 1832586976822620_5594092060048097280_n

หมวดหมู่รอง

 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ

   

  วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

   

  วิสัยทัศน์

  สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ

  พันธกิจ

  1. บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของจังหวัดให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของจังหวัด
  2. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

  วัฒนธรรมองค์กร

  ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า   ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.