เนื้อหา

กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน กลุ่มที่ 5

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางศิริวรรณ  บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก  เน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อติดตามการสร้างการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน   โดยมีกิจกรรมอบรมแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ณ โบสต์คริตจักร หมู่ 2 บ้านรวมมิตร     ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นการจัดของกลุ่มที่ 5


27335447 410318412724301_1932404268_o

27335337 410318439390965_587236163_o

27330146 410318406057635_1166866663_o

หมวดหมู่รอง

 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ

   

  วิสัยทัศน์/พันธกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

   

  วิสัยทัศน์

  สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ

  พันธกิจ

  1. บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศของจังหวัดให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของจังหวัด
  2. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

  วัฒนธรรมองค์กร

  ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า   ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.