เนื้อหา

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐น. นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

8182838487

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

 

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และบริเวณอนุสาวรีย์ พญามังรายมหาราช


757677787980

ร่วมพิธีจุดเทียนฯ ณลานเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐น. นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนฯ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6866676970717273

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ แห่งการมรณะภาพ "สตมวาร"

 

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ แห่งการมรณะภาพ "สตมวาร"  อุทิศแก่พระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย.ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

74

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 06.00น. นางศิริวรรณ บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

606162636465