เนื้อหา

ประชุมหลักสูตรกาพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหลักสูตรกาพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์เครื่อข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม เวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

46

4544434140

การพบปะหารือข้อช้าราชการ สภากาแฟ

 

การพบปะหารือข้อช้าราชการ สภากาแฟ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย

272730313233

27

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 

วันที่ ๑๗ สิงหาม ๒๕๖๑ นายภาคิณ วานิชดี ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

343536373839

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

192021222324