แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ที่จังหวัดเชียงราย เขียนโดย admin 23
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 35
ประกาศจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 77
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 177
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 251
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 187
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 282
ประกาศรับสมัครงาน เขียนโดย admin 237
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 618
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ เขียนโดย ADMIN 226
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 104
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 102
ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ค.60 เขียนโดย admin 68
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 70
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง เขียนโดย admin 173
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 173
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" เขียนโดย admin 176
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 191
สถิติจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ เขียนโดย admin 144
วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ เขียนโดย admin 101
20 ตุลาคม วันสถิติโลก เขียนโดย admin 145
**NEW**ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60 ณ วันที่ 14 ต.ค.59 เขียนโดย admin 555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1312
ประกาศรับสมัครงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1161
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 399
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เขียนโดย admin 621
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 501
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 525
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 129
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 22 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 33
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 19 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 40
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 18 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 34
ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.พาน อ.เชียงแสน อ.เทิง และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 17 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 34
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วันที่ 16 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 35
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย อ.เชียงของ และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 35
ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 371
ทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เขียนโดย admin 336
อบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 299
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 293
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 284
ประชุมแผนแม่บท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 299
สนง.สถิติ ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 859
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 272
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 379
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเ เขียนโดย admin 297
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เขียนโดย admin 314
เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 285
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. เขียนโดย admin 698
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 461
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 328
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 340
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 335
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ welovekinkonline เขียนโดย admin 375
วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล เขียนโดย admin 404
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ปล่อยตัวนายมาดี เขียนโดย admin 380
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ 12 ส.ค.53 และ 5 ธ.ค.53 เขียนโดย admin 330
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 510
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทย เขียนโดย admin 328
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 412
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553 เขียนโดย admin 352
โครงการปฏิบิติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 322
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2553 เขียนโดย admin 333
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 335
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 346
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 323
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน กันยายน 2552 เขียนโดย admin 347
โครงการสำรวจประจำเดือน ก.ค.52 เขียนโดย admin 346
โครงการสำรวจประจำเดือน มิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 353
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.52 เขียนโดย admin 342
โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2552 เขียนโดย admin 337
โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 360
โครงการสำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 378
โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 362
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 366
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 342
โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2551 เขียนโดย admin 362
โครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2551 เขียนโดย admin 352
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1/2551 เขียนโดย admin 340
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3/50 เขียนโดย admin 329
สรุปผลการสำรวจโครงการภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2550 เขียนโดย admin 345
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2550 เขียนโดย admin 341
การประชุม TPD Info เขียนโดย admin 366
ICTเล็งตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเรียนรู้ไอซีทีแบบยั่งยืน เขียนโดย admin 358
ไอซีทีเดินหน้าแจกโปรแกรม House Keeper เขียนโดย admin 334
ไอซีทีเดินสายต่อให้ความรู้ภัยออนไลน์พร้อมแจกโปรแกรม House Keeper เขียนโดย admin 343
ไอซีทีสั่งงดส่งSMS-โทรศัพท์การเมืองเข้ารายการทีวี-วิทยุ เขียนโดย admin 347
งานวิทยาศาสตร์ 2549 เทิดพระเกียรติ-โชว์หุ่นไอเทค เขียนโดย admin 367
ศัพท์ไอทีน่ารู้: Cross Site Scripting เขียนโดย admin 343
ไอซีทีลงดาบเว็บไซต์ลามก ไอเอสพีเพิกเฉยยึดไลเซ่นต์ เขียนโดย admin 925
นายกฯ ระบุ ไทยควรวางพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 380
รมว.ไอซีที พร้อมพัฒนา GCC 1111 ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น เขียนโดย admin 367
รมว.ไอซีที มั่นใจ จะมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือใน 3 จว.ชายแดนภาคใต้ มาขึ้นทะเบียนซิมการ์ดกว่า80% เขียนโดย admin 380
นายกฯ พร้อมประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับเกาหลีใต้ ในโอกาสการประชุมเอเปก เขียนโดย admin 403
ไอซีที รุดหน้าโครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ (OTEC) เขียนโดย admin 543
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยโต้โครงการไซเบอร์คลีน ชี้ส่อแววมั่ว เขียนโดย admin 350
ไทยรักไทยหนุนไอที ตั้งเป้าติดคอมพ์ทุกโรงเรียน เขียนโดย admin 344
เปิดเว็บไซต์กรมรับฟังความเห็นประชาชนเรื่องสุวรรณภูมิมหานคร เขียนโดย admin 347
8 งานน่าสนใจของบัณฑิตใหม่ไอที เขียนโดย admin 387
นักจิตวิทยาร่วมผู้ผลิตเผยทางแก้เด็กติดเกม เขียนโดย admin 535
มอบเกม CEO CITY ให้กระทรวงศึกษาฯ เขียนโดย admin 653