แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 74
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 46
สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562 เขียนโดย admin 47
คนเชียงรายมีความยากจนและเหลีอมล้ำแค่ไหน เขียนโดย admin 98
ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 104
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เขียนโดย admin 76
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4ม.ค.62 เขียนโดย admin 477
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 19 ธ.ค.61 เขียนโดย admin 368
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 454
สถิติการศึกษา 2560 เขียนโดย admin 257
"สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า" เขียนโดย admin 312
กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ที่จังหวัดเชียงราย เขียนโดย admin 500
ประกาศจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 547
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 490
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 569
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 494
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 567
ประกาศรับสมัครงาน เขียนโดย admin 894
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ เขียนโดย ADMIN 3327
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 381
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 350
ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ค.60 เขียนโดย admin 310
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 331
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง เขียนโดย admin 463
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 403
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" เขียนโดย admin 397
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 671
สถิติจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ เขียนโดย admin 389
วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ เขียนโดย admin 332
20 ตุลาคม วันสถิติโลก เขียนโดย admin 373
**NEW**ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60 ณ วันที่ 14 ต.ค.59 เขียนโดย admin 779
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1712
ประกาศรับสมัครงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1545
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 664
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เขียนโดย admin 863
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 731
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 744
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 358
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 22 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 223
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 19 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 261
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 18 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 241
ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.พาน อ.เชียงแสน อ.เทิง และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 17 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 262
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วันที่ 16 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 330
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย อ.เชียงของ และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 267
ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 594
ทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เขียนโดย admin 561
อบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 508
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 502
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 508
ประชุมแผนแม่บท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 529
สนง.สถิติ ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 1103
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 499
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 610
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเ เขียนโดย admin 522
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เขียนโดย admin 561
เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 498
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. เขียนโดย admin 1191
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 675
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 576
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 574
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 543
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ welovekinkonline เขียนโดย admin 594
วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล เขียนโดย admin 640
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ปล่อยตัวนายมาดี เขียนโดย admin 611
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ 12 ส.ค.53 และ 5 ธ.ค.53 เขียนโดย admin 553
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 911
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทย เขียนโดย admin 537
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 630
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553 เขียนโดย admin 583
โครงการปฏิบิติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 536
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2553 เขียนโดย admin 543
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 527
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 555
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 524
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน กันยายน 2552 เขียนโดย admin 549
โครงการสำรวจประจำเดือน ก.ค.52 เขียนโดย admin 550
โครงการสำรวจประจำเดือน มิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 567
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.52 เขียนโดย admin 575
โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2552 เขียนโดย admin 548
โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 564
โครงการสำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 588
โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 571
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 575
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 551
โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2551 เขียนโดย admin 582
โครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2551 เขียนโดย admin 564
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1/2551 เขียนโดย admin 642
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3/50 เขียนโดย admin 533
สรุปผลการสำรวจโครงการภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2550 เขียนโดย admin 550
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2550 เขียนโดย admin 595
การประชุม TPD Info เขียนโดย admin 644
ICTเล็งตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเรียนรู้ไอซีทีแบบยั่งยืน เขียนโดย admin 594
ไอซีทีเดินหน้าแจกโปรแกรม House Keeper เขียนโดย admin 549
ไอซีทีเดินสายต่อให้ความรู้ภัยออนไลน์พร้อมแจกโปรแกรม House Keeper เขียนโดย admin 557
ไอซีทีสั่งงดส่งSMS-โทรศัพท์การเมืองเข้ารายการทีวี-วิทยุ เขียนโดย admin 551
งานวิทยาศาสตร์ 2549 เทิดพระเกียรติ-โชว์หุ่นไอเทค เขียนโดย admin 588
ศัพท์ไอทีน่ารู้: Cross Site Scripting เขียนโดย admin 559
ไอซีทีลงดาบเว็บไซต์ลามก ไอเอสพีเพิกเฉยยึดไลเซ่นต์ เขียนโดย admin 1180
นายกฯ ระบุ ไทยควรวางพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 618
รมว.ไอซีที พร้อมพัฒนา GCC 1111 ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น เขียนโดย admin 1167