แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 82
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 238
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 42
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 111
สนง.สถิติจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เขียนโดย admin 79
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 37
ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย เขียนโดย admin 40
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน2562 เขียนโดย admin 113
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 138
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 111
สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562 เขียนโดย admin 94
คนเชียงรายมีความยากจนและเหลีอมล้ำแค่ไหน เขียนโดย admin 201
ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 184
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เขียนโดย admin 116
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4ม.ค.62 เขียนโดย admin 527
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 19 ธ.ค.61 เขียนโดย admin 409
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 496
สถิติการศึกษา 2560 เขียนโดย admin 294
"สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า" เขียนโดย admin 351
กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ที่จังหวัดเชียงราย เขียนโดย admin 538
ประกาศจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 585
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 526
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 603
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 535
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 602
ประกาศรับสมัครงาน เขียนโดย admin 988
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ เขียนโดย ADMIN 4049
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 407
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 376
ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ค.60 เขียนโดย admin 346
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 370
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง เขียนโดย admin 499
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 427
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" เขียนโดย admin 421
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 719
สถิติจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ เขียนโดย admin 423
วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ เขียนโดย admin 364
20 ตุลาคม วันสถิติโลก เขียนโดย admin 398
**NEW**ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60 ณ วันที่ 14 ต.ค.59 เขียนโดย admin 807
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1740
ประกาศรับสมัครงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1591
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 693
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เขียนโดย admin 896
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 757
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 776
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 388
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 22 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 242
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 19 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 279
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 18 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 266
ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.พาน อ.เชียงแสน อ.เทิง และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 17 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 283
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วันที่ 16 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 377
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย อ.เชียงของ และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 295
ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 630
ทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เขียนโดย admin 586
อบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 531
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 527
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 532
ประชุมแผนแม่บท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 558
สนง.สถิติ ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 1133
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 531
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 647
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเ เขียนโดย admin 554
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เขียนโดย admin 595
เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 528
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. เขียนโดย admin 1235
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 701
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 612
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 598
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 570
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ welovekinkonline เขียนโดย admin 625
วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล เขียนโดย admin 674
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ปล่อยตัวนายมาดี เขียนโดย admin 636
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ 12 ส.ค.53 และ 5 ธ.ค.53 เขียนโดย admin 585
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 962
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทย เขียนโดย admin 566
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 659
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553 เขียนโดย admin 613
โครงการปฏิบิติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 570
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2553 เขียนโดย admin 569
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 552
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 577
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 551
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน กันยายน 2552 เขียนโดย admin 568
โครงการสำรวจประจำเดือน ก.ค.52 เขียนโดย admin 579
โครงการสำรวจประจำเดือน มิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 596
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.52 เขียนโดย admin 605
โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2552 เขียนโดย admin 571
โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 591
โครงการสำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 612
โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 595
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 600
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 582
โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2551 เขียนโดย admin 611
โครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2551 เขียนโดย admin 593
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1/2551 เขียนโดย admin 677
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3/50 เขียนโดย admin 562
สรุปผลการสำรวจโครงการภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2550 เขียนโดย admin 585
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2550 เขียนโดย admin 627
การประชุม TPD Info เขียนโดย admin 713
ICTเล็งตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเรียนรู้ไอซีทีแบบยั่งยืน เขียนโดย admin 629