แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 60
สถิติการศึกษา 2560 เขียนโดย admin 74
"สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า" เขียนโดย admin 48
กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ที่จังหวัดเชียงราย เขียนโดย admin 342
ประกาศจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 379
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 348
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 422
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 340
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 444
ประกาศรับสมัครงาน เขียนโดย admin 598
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ เขียนโดย ADMIN 1771
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 241
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 214
ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ค.60 เขียนโดย admin 182
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 187
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง เขียนโดย admin 318
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 289
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" เขียนโดย admin 285
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 437
สถิติจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ เขียนโดย admin 262
วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ เขียนโดย admin 212
20 ตุลาคม วันสถิติโลก เขียนโดย admin 253
**NEW**ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60 ณ วันที่ 14 ต.ค.59 เขียนโดย admin 659
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1579
ประกาศรับสมัครงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1398
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 532
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เขียนโดย admin 746
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 611
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 624
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 239
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 22 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 129
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 19 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 141
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 18 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 138
ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.พาน อ.เชียงแสน อ.เทิง และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 17 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 141
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วันที่ 16 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 186
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย อ.เชียงของ และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 146
ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 474
ทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เขียนโดย admin 448
อบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 397
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 394
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 390
ประชุมแผนแม่บท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 409
สนง.สถิติ ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 983
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 376
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 472
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเ เขียนโดย admin 398
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เขียนโดย admin 435
เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 385
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. เขียนโดย admin 1001
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 560
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 444
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 443
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 428
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ welovekinkonline เขียนโดย admin 471
วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล เขียนโดย admin 508
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ปล่อยตัวนายมาดี เขียนโดย admin 490
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ 12 ส.ค.53 และ 5 ธ.ค.53 เขียนโดย admin 430
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 734
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทย เขียนโดย admin 419
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 509
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553 เขียนโดย admin 463
โครงการปฏิบิติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 414
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2553 เขียนโดย admin 430
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 426
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 439
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 419
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน กันยายน 2552 เขียนโดย admin 442
โครงการสำรวจประจำเดือน ก.ค.52 เขียนโดย admin 438
โครงการสำรวจประจำเดือน มิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 448
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.52 เขียนโดย admin 446
โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2552 เขียนโดย admin 433
โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 455
โครงการสำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 475
โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 454
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 463
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 436
โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2551 เขียนโดย admin 454
โครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2551 เขียนโดย admin 445
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1/2551 เขียนโดย admin 491
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3/50 เขียนโดย admin 420
สรุปผลการสำรวจโครงการภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2550 เขียนโดย admin 436
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2550 เขียนโดย admin 451
การประชุม TPD Info เขียนโดย admin 520
ICTเล็งตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเรียนรู้ไอซีทีแบบยั่งยืน เขียนโดย admin 461
ไอซีทีเดินหน้าแจกโปรแกรม House Keeper เขียนโดย admin 429
ไอซีทีเดินสายต่อให้ความรู้ภัยออนไลน์พร้อมแจกโปรแกรม House Keeper เขียนโดย admin 441
ไอซีทีสั่งงดส่งSMS-โทรศัพท์การเมืองเข้ารายการทีวี-วิทยุ เขียนโดย admin 442
งานวิทยาศาสตร์ 2549 เทิดพระเกียรติ-โชว์หุ่นไอเทค เขียนโดย admin 472
ศัพท์ไอทีน่ารู้: Cross Site Scripting เขียนโดย admin 438
ไอซีทีลงดาบเว็บไซต์ลามก ไอเอสพีเพิกเฉยยึดไลเซ่นต์ เขียนโดย admin 1063
นายกฯ ระบุ ไทยควรวางพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 494
รมว.ไอซีที พร้อมพัฒนา GCC 1111 ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น เขียนโดย admin 468
รมว.ไอซีที มั่นใจ จะมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือใน 3 จว.ชายแดนภาคใต้ มาขึ้นทะเบียนซิมการ์ดกว่า80% เขียนโดย admin 485
นายกฯ พร้อมประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับเกาหลีใต้ ในโอกาสการประชุมเอเปก เขียนโดย admin 509
ไอซีที รุดหน้าโครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ (OTEC) เขียนโดย admin 648
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยโต้โครงการไซเบอร์คลีน ชี้ส่อแววมั่ว เขียนโดย admin 445
ไทยรักไทยหนุนไอที ตั้งเป้าติดคอมพ์ทุกโรงเรียน เขียนโดย admin 443
เปิดเว็บไซต์กรมรับฟังความเห็นประชาชนเรื่องสุวรรณภูมิมหานคร เขียนโดย admin 453
8 งานน่าสนใจของบัณฑิตใหม่ไอที เขียนโดย admin 496
นักจิตวิทยาร่วมผู้ผลิตเผยทางแก้เด็กติดเกม เขียนโดย admin 695