แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 14
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 48
ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ค.60 เขียนโดย admin 34
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 35
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง เขียนโดย admin 129
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 141
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" เขียนโดย admin 147
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 146
สถิติจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ เขียนโดย admin 114
วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ เขียนโดย admin 75
20 ตุลาคม วันสถิติโลก เขียนโดย admin 111
**NEW**ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60 ณ วันที่ 14 ต.ค.59 เขียนโดย admin 526
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1102
ประกาศรับสมัครงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1033
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 373
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เขียนโดย admin 587
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 469
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 487
ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 337
ทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เขียนโดย admin 306
อบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 267
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 261
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดเชียงราย เขียนโดย admin 264
สถิติจังหวัดเชียงรายมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย เขียนโดย admin 285
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 257
ประชุมแผนแม่บท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 271
สนง.สถิติ ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 802
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 247
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 353
ประชุมแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2556 เขียนโดย admin 283
ประชุมแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2556 เขียนโดย admin 240
สถิติจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 280
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 เขียนโดย admin 276
สถิติจังหวัดร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ict เขียนโดย admin 356
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเ เขียนโดย admin 269
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เขียนโดย admin 280
เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 257
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เขียนโดย admin 245
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 244
ร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 305
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. เขียนโดย admin 641
นายชัยโรจน์ จิรพัฒนเกียรติ ชี้แจงหลักสูตรชุดคำสั่งประยุกต์ด้านการประมวลผลข้อมูล จากภาพถ่ายดาวเทียมรห เขียนโดย admin 307
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 354
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง วันที่ 2 เมษายน 2555 เขียนโดย admin 242
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 267
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 437
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 299
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 309
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 309
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ welovekinkonline เขียนโดย admin 350
วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล เขียนโดย admin 374
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ปล่อยตัวนายมาดี เขียนโดย admin 351
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ 12 ส.ค.53 และ 5 ธ.ค.53 เขียนโดย admin 306
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 434
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทย เขียนโดย admin 303
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 386
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553 เขียนโดย admin 322
โครงการปฏิบิติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 294
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2553 เขียนโดย admin 307
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 312
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 320
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 298
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน กันยายน 2552 เขียนโดย admin 321
โครงการสำรวจประจำเดือน ก.ค.52 เขียนโดย admin 320
โครงการสำรวจประจำเดือน มิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 329
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.52 เขียนโดย admin 320
โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2552 เขียนโดย admin 313
โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 326
โครงการสำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 353
โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 338
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 339
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 315
โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2551 เขียนโดย admin 338
โครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2551 เขียนโดย admin 324
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1/2551 เขียนโดย admin 314
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส4/50 เขียนโดย admin 322
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3/50 เขียนโดย admin 307
สรุปผลการสำรวจโครงการภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2550 เขียนโดย admin 320
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2550 เขียนโดย admin 317
การประชุม TPD Info เขียนโดย admin 337
ICTเล็งตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเรียนรู้ไอซีทีแบบยั่งยืน เขียนโดย admin 334
ไอซีทีเดินหน้าแจกโปรแกรม House Keeper เขียนโดย admin 310
ไอซีทีเดินสายต่อให้ความรู้ภัยออนไลน์พร้อมแจกโปรแกรม House Keeper เขียนโดย admin 318
ไอซีทีสั่งงดส่งSMS-โทรศัพท์การเมืองเข้ารายการทีวี-วิทยุ เขียนโดย admin 322
งานวิทยาศาสตร์ 2549 เทิดพระเกียรติ-โชว์หุ่นไอเทค เขียนโดย admin 341
ศัพท์ไอทีน่ารู้: Cross Site Scripting เขียนโดย admin 320
ไอซีทีลงดาบเว็บไซต์ลามก ไอเอสพีเพิกเฉยยึดไลเซ่นต์ เขียนโดย admin 867
นายกฯ ระบุ ไทยควรวางพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 351
TAGS โชว์ศักยภาพโครงการ ITX-FZ สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมสำหรับการใช้งานในต้นปี 2549 เขียนโดย admin 343
รมว.ไอซีที พร้อมพัฒนา GCC 1111 ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น เขียนโดย admin 342
รมว.ไอซีที มั่นใจ จะมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือใน 3 จว.ชายแดนภาคใต้ มาขึ้นทะเบียนซิมการ์ดกว่า80% เขียนโดย admin 352
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เชิญชวน อปท. รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า OTOP ปลอดสารปนเปื้อน เขียนโดย admin 308
นายกฯ พร้อมประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับเกาหลีใต้ ในโอกาสการประชุมเอเปก เขียนโดย admin 375
ไอซีที รุดหน้าโครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ (OTEC) เขียนโดย admin 516
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยโต้โครงการไซเบอร์คลีน ชี้ส่อแววมั่ว เขียนโดย admin 326
ไทยรักไทยหนุนไอที ตั้งเป้าติดคอมพ์ทุกโรงเรียน เขียนโดย admin 319
เปิดเว็บไซต์กรมรับฟังความเห็นประชาชนเรื่องสุวรรณภูมิมหานคร เขียนโดย admin 321
8 งานน่าสนใจของบัณฑิตใหม่ไอที เขียนโดย admin 356
นักจิตวิทยาร่วมผู้ผลิตเผยทางแก้เด็กติดเกม เขียนโดย admin 498
มอบเกม CEO CITY ให้กระทรวงศึกษาฯ เขียนโดย admin 628