แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 40
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 77
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 129
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 290
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 80
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 141
สนง.สถิติจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เขียนโดย admin 100
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 61
ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย เขียนโดย admin 54
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน2562 เขียนโดย admin 134
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 152
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 138
สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562 เขียนโดย admin 113
คนเชียงรายมีความยากจนและเหลีอมล้ำแค่ไหน เขียนโดย admin 263
ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 207
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เขียนโดย admin 128
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4ม.ค.62 เขียนโดย admin 545
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 19 ธ.ค.61 เขียนโดย admin 424
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 511
สถิติการศึกษา 2560 เขียนโดย admin 307
"สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า" เขียนโดย admin 363
กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ที่จังหวัดเชียงราย เขียนโดย admin 551
ประกาศจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 599
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 538
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 616
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 616
ประกาศรับสมัครงาน เขียนโดย admin 1020
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ เขียนโดย ADMIN 4233
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 420
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 388
ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ค.60 เขียนโดย admin 366
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 383
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง เขียนโดย admin 517
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 437
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" เขียนโดย admin 434
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 735
สถิติจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ เขียนโดย admin 437
วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ เขียนโดย admin 378
20 ตุลาคม วันสถิติโลก เขียนโดย admin 411
**NEW**ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60 ณ วันที่ 14 ต.ค.59 เขียนโดย admin 818
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1754
ประกาศรับสมัครงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1605
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 706
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เขียนโดย admin 909
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 773
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 790
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 402
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 22 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 254
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 19 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 291
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 18 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 280
ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.พาน อ.เชียงแสน อ.เทิง และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 17 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 296
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วันที่ 16 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 410
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย อ.เชียงของ และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 308
ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 642
ทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เขียนโดย admin 600
อบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 542
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 543
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 543
ประชุมแผนแม่บท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 571
สนง.สถิติ ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 1146
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 543
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 661
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเ เขียนโดย admin 566
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เขียนโดย admin 610
เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 540
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. เขียนโดย admin 1255
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 714
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 625
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 612
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 584
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ welovekinkonline เขียนโดย admin 639
วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล เขียนโดย admin 686
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ปล่อยตัวนายมาดี เขียนโดย admin 646
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ 12 ส.ค.53 และ 5 ธ.ค.53 เขียนโดย admin 598
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 981
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทย เขียนโดย admin 582
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 672
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553 เขียนโดย admin 628
โครงการปฏิบิติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 587
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2553 เขียนโดย admin 581
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 563
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 590
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 561
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน กันยายน 2552 เขียนโดย admin 580
โครงการสำรวจประจำเดือน ก.ค.52 เขียนโดย admin 592
โครงการสำรวจประจำเดือน มิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 609
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.52 เขียนโดย admin 619
โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2552 เขียนโดย admin 587
โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 606
โครงการสำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 625
โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 607
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 614
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 597
โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2551 เขียนโดย admin 624
โครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2551 เขียนโดย admin 608
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1/2551 เขียนโดย admin 696
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3/50 เขียนโดย admin 576
สรุปผลการสำรวจโครงการภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2550 เขียนโดย admin 599
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2550 เขียนโดย admin 643