แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 35
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ เขียนโดย ADMIN 147
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 69
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 89
ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ค.60 เขียนโดย admin 51
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 52
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง เขียนโดย admin 153
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 159
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" เขียนโดย admin 164
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 171
สถิติจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ เขียนโดย admin 131
วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ เขียนโดย admin 88
20 ตุลาคม วันสถิติโลก เขียนโดย admin 128
**NEW**ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60 ณ วันที่ 14 ต.ค.59 เขียนโดย admin 537
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1159
ประกาศรับสมัครงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1071
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 385
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เขียนโดย admin 603
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 483
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 506
ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 357
ทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เขียนโดย admin 325
อบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 287
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 281
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดเชียงราย เขียนโดย admin 283
สถิติจังหวัดเชียงรายมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย เขียนโดย admin 300
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 270
ประชุมแผนแม่บท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 283
สนง.สถิติ ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 839
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 258
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 365
ประชุมแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2556 เขียนโดย admin 298
ประชุมแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2556 เขียนโดย admin 250
สถิติจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขียนโดย admin 290
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 เขียนโดย admin 288
สถิติจังหวัดร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ict เขียนโดย admin 376
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเ เขียนโดย admin 283
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เขียนโดย admin 292
เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 270
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมถวายพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เขียนโดย admin 257
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เขียนโดย admin 255
ร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 320
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. เขียนโดย admin 676
นายชัยโรจน์ จิรพัฒนเกียรติ ชี้แจงหลักสูตรชุดคำสั่งประยุกต์ด้านการประมวลผลข้อมูล จากภาพถ่ายดาวเทียมรห เขียนโดย admin 332
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 เขียนโดย admin 371
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง วันที่ 2 เมษายน 2555 เขียนโดย admin 253
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 278
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 447
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 312
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 323
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 320
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ welovekinkonline เขียนโดย admin 359
วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล เขียนโดย admin 389
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ปล่อยตัวนายมาดี เขียนโดย admin 364
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ 12 ส.ค.53 และ 5 ธ.ค.53 เขียนโดย admin 315
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 463
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทย เขียนโดย admin 315
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 397
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553 เขียนโดย admin 335
โครงการปฏิบิติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 307
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2553 เขียนโดย admin 318
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 321
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 333
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 309
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน กันยายน 2552 เขียนโดย admin 333
โครงการสำรวจประจำเดือน ก.ค.52 เขียนโดย admin 329
โครงการสำรวจประจำเดือน มิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 338
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.52 เขียนโดย admin 329
โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2552 เขียนโดย admin 322
โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 345
โครงการสำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 362
โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 348
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 351
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 327
โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2551 เขียนโดย admin 348
โครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2551 เขียนโดย admin 335
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1/2551 เขียนโดย admin 324
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส4/50 เขียนโดย admin 333
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3/50 เขียนโดย admin 316
สรุปผลการสำรวจโครงการภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2550 เขียนโดย admin 328
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2550 เขียนโดย admin 327
การประชุม TPD Info เขียนโดย admin 350
ICTเล็งตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเรียนรู้ไอซีทีแบบยั่งยืน เขียนโดย admin 344
ไอซีทีเดินหน้าแจกโปรแกรม House Keeper เขียนโดย admin 320
ไอซีทีเดินสายต่อให้ความรู้ภัยออนไลน์พร้อมแจกโปรแกรม House Keeper เขียนโดย admin 328
ไอซีทีสั่งงดส่งSMS-โทรศัพท์การเมืองเข้ารายการทีวี-วิทยุ เขียนโดย admin 331
งานวิทยาศาสตร์ 2549 เทิดพระเกียรติ-โชว์หุ่นไอเทค เขียนโดย admin 353
ศัพท์ไอทีน่ารู้: Cross Site Scripting เขียนโดย admin 329
ไอซีทีลงดาบเว็บไซต์ลามก ไอเอสพีเพิกเฉยยึดไลเซ่นต์ เขียนโดย admin 895
นายกฯ ระบุ ไทยควรวางพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศ เขียนโดย admin 364
TAGS โชว์ศักยภาพโครงการ ITX-FZ สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมสำหรับการใช้งานในต้นปี 2549 เขียนโดย admin 353
รมว.ไอซีที พร้อมพัฒนา GCC 1111 ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น เขียนโดย admin 353
รมว.ไอซีที มั่นใจ จะมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือใน 3 จว.ชายแดนภาคใต้ มาขึ้นทะเบียนซิมการ์ดกว่า80% เขียนโดย admin 364
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เชิญชวน อปท. รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า OTOP ปลอดสารปนเปื้อน เขียนโดย admin 318
นายกฯ พร้อมประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับเกาหลีใต้ ในโอกาสการประชุมเอเปก เขียนโดย admin 390
ไอซีที รุดหน้าโครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ (OTEC) เขียนโดย admin 528
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยโต้โครงการไซเบอร์คลีน ชี้ส่อแววมั่ว เขียนโดย admin 335
ไทยรักไทยหนุนไอที ตั้งเป้าติดคอมพ์ทุกโรงเรียน เขียนโดย admin 329
เปิดเว็บไซต์กรมรับฟังความเห็นประชาชนเรื่องสุวรรณภูมิมหานคร เขียนโดย admin 331
8 งานน่าสนใจของบัณฑิตใหม่ไอที เขียนโดย admin 368