แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 36
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 260
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 284
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 369
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 161
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 196
สนง.สถิติจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เขียนโดย admin 157
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 121
ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย เขียนโดย admin 111
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน2562 เขียนโดย admin 216
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 226
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 217
สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562 เขียนโดย admin 189
คนเชียงรายมีความยากจนและเหลีอมล้ำแค่ไหน เขียนโดย admin 417
ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 323
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เขียนโดย admin 187
ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4ม.ค.62 เขียนโดย admin 619
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 19 ธ.ค.61 เขียนโดย admin 484
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 578
สถิติการศึกษา 2560 เขียนโดย admin 359
"สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า" เขียนโดย admin 423
กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ที่จังหวัดเชียงราย เขียนโดย admin 606
ประกาศจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 671
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 601
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 687
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 609
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 674
ประกาศรับสมัครงาน เขียนโดย admin 1143
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ เขียนโดย ADMIN 4946
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 469
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 442
ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ค.60 เขียนโดย admin 435
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 445
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง เขียนโดย admin 585
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 488
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" เขียนโดย admin 495
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 815
สถิติจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ เขียนโดย admin 496
วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ เขียนโดย admin 435
20 ตุลาคม วันสถิติโลก เขียนโดย admin 473
**NEW**ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60 ณ วันที่ 14 ต.ค.59 เขียนโดย admin 871
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1803
ประกาศรับสมัครงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1666
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 758
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เขียนโดย admin 959
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 829
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 850
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 455
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 22 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 298
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 19 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 335
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 18 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 337
ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.พาน อ.เชียงแสน อ.เทิง และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 17 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 348
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วันที่ 16 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 494
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย อ.เชียงของ และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 361
ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 701
ทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เขียนโดย admin 656
อบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 597
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 607
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 587
ประชุมแผนแม่บท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 624
สนง.สถิติ ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 1212
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 602
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 718
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเ เขียนโดย admin 638
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เขียนโดย admin 674
เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 595
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. เขียนโดย admin 1326
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 763
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 685
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 659
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 648
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ welovekinkonline เขียนโดย admin 690
วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล เขียนโดย admin 740
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ปล่อยตัวนายมาดี เขียนโดย admin 706
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ 12 ส.ค.53 และ 5 ธ.ค.53 เขียนโดย admin 653
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 1055
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทย เขียนโดย admin 641
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 725
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553 เขียนโดย admin 687
โครงการปฏิบิติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 644
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2553 เขียนโดย admin 623
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 610
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 642
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 604
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน กันยายน 2552 เขียนโดย admin 631
โครงการสำรวจประจำเดือน ก.ค.52 เขียนโดย admin 647
โครงการสำรวจประจำเดือน มิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 661
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.52 เขียนโดย admin 680
โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2552 เขียนโดย admin 636
โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 657
โครงการสำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 676
โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 653
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 664
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 652
โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2551 เขียนโดย admin 683
โครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2551 เขียนโดย admin 660
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1/2551 เขียนโดย admin 760
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3/50 เขียนโดย admin 629
สรุปผลการสำรวจโครงการภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2550 เขียนโดย admin 662
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2550 เขียนโดย admin 714