แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 67
การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564 เขียนโดย admin 160
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย admin 127
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 616
สนง.สถิติจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เขียนโดย admin 425
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 385
ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย เขียนโดย admin 296
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน2562 เขียนโดย admin 521
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 469
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 469
สภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562 เขียนโดย admin 389
คนเชียงรายมีความยากจนและเหลีอมล้ำแค่ไหน เขียนโดย admin 839
ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 567
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เขียนโดย admin 357
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 19 ธ.ค.61 เขียนโดย admin 677
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 797
สถิติการศึกษา 2560 เขียนโดย admin 540
"สภากาแฟ ป๊ะกั๋นยามเช้า" เขียนโดย admin 608
กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ที่จังหวัดเชียงราย เขียนโดย admin 786
ประกาศจังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 856
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 773
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน เขียนโดย admin 852
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 781
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 846
ประกาศรับสมัครงาน เขียนโดย admin 1619
Metadata ชุดข้อมูลกลาง บทวิเคราะห์ข้อมูล และ Infographic : ขยะ เขียนโดย ADMIN 6651
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย admin 669
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เขียนโดย admin 599
ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำเดือน ก.ค.60 เขียนโดย admin 597
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 620
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศณษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองแรด อ.เทิง เขียนโดย admin 756
นโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส เขียนโดย admin 652
ประกาศ สสช. เรื่อง "การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560" เขียนโดย admin 658
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 เขียนโดย admin 1017
สถิติจังหวัดเชียงราย ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ เขียนโดย admin 648
วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์ เขียนโดย admin 598
20 ตุลาคม วันสถิติโลก เขียนโดย admin 669
**NEW**ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์โครงการ สอ.60 ณ วันที่ 14 ต.ค.59 เขียนโดย admin 1038
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1968
ประกาศรับสมัครงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 1864
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย admin 918
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เขียนโดย admin 1121
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 985
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1009
ประกาศผู้มีรายชื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 623
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 22 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 460
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 19 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 508
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 18 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 496
ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.พาน อ.เชียงแสน อ.เทิง และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 17 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 513
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วันที่ 16 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 675
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย อ.เชียงของ และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 518
ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 858
ทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เขียนโดย admin 821
อบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 753
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 756
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 746
ประชุมแผนแม่บท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 789
สนง.สถิติ ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 1388
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 759
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เขียนโดย admin 887
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเ เขียนโดย admin 806
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเดินขบวนและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เขียนโดย admin 834
เชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 753
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมชี้แจงเครือข่ายผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. เขียนโดย admin 1535
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 917
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 849
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ สธอ.55 เขียนโดย admin 847
สถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ICT เพื่อพ่อหลวง เขียนโดย admin 811
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ welovekinkonline เขียนโดย admin 855
วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล เขียนโดย admin 908
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ปล่อยตัวนายมาดี เขียนโดย admin 914
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงรายขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์ 12 ส.ค.53 และ 5 ธ.ค.53 เขียนโดย admin 815
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เขียนโดย admin 1266
โครงการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทย เขียนโดย admin 809
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เขียนโดย admin 914
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2553 เขียนโดย admin 850
โครงการปฏิบิติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย admin 807
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2553 เขียนโดย admin 785
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 761
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 เขียนโดย admin 804
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 766
โครงการปฏิบัติงานสำรวจประจำเดือน กันยายน 2552 เขียนโดย admin 794
โครงการสำรวจประจำเดือน ก.ค.52 เขียนโดย admin 818
โครงการสำรวจประจำเดือน มิถุนายน 2552 เขียนโดย admin 822
โครงการปฏิบัติงานประจำเดือน พ.ค.52 เขียนโดย admin 840
โครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน 2552 เขียนโดย admin 804
โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2552 เขียนโดย admin 824
โครงการสำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 เขียนโดย admin 833
โครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม 2551 เขียนโดย admin 812
โครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม 2552 เขียนโดย admin 823
โครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 เขียนโดย admin 817
โครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม 2551 เขียนโดย admin 849
โครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2551 เขียนโดย admin 819
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส ที่ 1/2551 เขียนโดย admin 986
สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส3/50 เขียนโดย admin 798
สรุปผลการสำรวจโครงการภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2550 เขียนโดย admin 822
สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2550 เขียนโดย admin 894
การประชุม TPD Info เขียนโดย admin 949
ICTเล็งตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเรียนรู้ไอซีทีแบบยั่งยืน เขียนโดย admin 895
ไอซีทีเดินหน้าแจกโปรแกรม House Keeper เขียนโดย admin 811