แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 18 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 338
ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.พาน อ.เชียงแสน อ.เทิง และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 17 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 348
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วันที่ 16 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 495
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ออกตรวจพื้นที่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย อ.เชียงของ และอีก 2 ชุมชนเทศบาลนครเชียงรายในวันที่ 15 กันยายน 2557 เขียนโดย admin 361
ถวายพระพรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย admin 702
ทำบุญตักบาตรวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เขียนโดย admin 656
อบรมแนวทางและขั้นตอนการเสวนาในเวทีเสวนาระดับจังหวัด เขียนโดย admin 597
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 607
อบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลและการประเมินผล เขียนโดย admin 587
ประชุมแผนแม่บท ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เขียนโดย admin 624